Echipa ‘KARST’

PROIECTspeologie v2 site

Evaluarea vulnerabilității carstului utilizând Sistemul Informațional Geografic (GIS)
Coordonator Asistent cercetare Ionuț-Cornel MIREA

Acest proiect va avea o abordare interdisciplinară a mediului carstic, utilizându-se metode din domeniul geografiei și geologiei, principalul scop al acestui proiect fiind înțelegerea legăturilor dintre elementele mediului carstic (mediul exocarstic și mediul endocarstic) și răspunsul la impactele antropice. Importanța înțelegerii acestor legături se reflectă prin sintetizarea informațiilor extrase în urma aplicării metodelor de analiză pe cele două mari componente ale mediul carstic. Din punct de vedere practic acest proiect presupune: (1) Utilizarea Sistemului Informațional Geografic (GIS) în analiza morfologiei mediului exocarstic și endocarstic prin realizarea de hărți, modele 3D și implicit modelarea spațială a diferiților parametrii de mediu și antropici; (2) Modelarea parametrilor de mediu și antropici presupune extragerea acestor informații de pe diverse materiale (hărți, planuri topografice, ortofotoplanuri și imagini satelitare), dar și colectarea de informații din teren (stabilirea conductivității hidraulice a solurilo, tipurile de sol și adâncimea solului până la stratul de alterare, proprietățile solului –permeabilitate, textură și structură în raport cu impactele antropice), cartarea elementelor exocastice (câmpurile de lapiezuri, doline, uvale, văi seci, izvoare ponoare etc.) și endocarstice (cavitățile subterane).
De asemenea, din punct de vedere al mediului antropic sunt luate în considerare toate elementele antropice care au un impact negativ asupra mediului carstic (suprapășunatul, extinderea spațiilor constuite, dezvoltarea infrastructurii, modificare compoziție vegetale, etc.)
Evaluarea vulnerabilități carstului se va realiza în bazinul superior al râului Ialomița (Parcul Natural Bucegi), deoarce exidenderea elementelor antropice ar putea avea impact negativ asupra acviferelor carstice din această zonă.
Finalitatea acestui proiect presupune modelarea vulnerabilității carstului și realizarea hărții vulnerabilității carstului care ne va indica zonele vulnerabile la impactele antropice.

Despre echipa KARST

Călin Gheorghe                                Răzvan Costache                                   Ștefan Garbur

                                                                    Colegiul Național “Tudor Vianu”

Suntem echipa Karst formată din trei elevi de la Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu”, uniți de pasiunea pentru știință și cunoaștere. În cadrul acestui proiect ne-am propus să modelăm dinamica vulnerabilității carstului în vederea conservării mediului, sub îndrumarea Dlui Ionuț Mirea cercetător al Institutului de Speologie “Emil Racoviță”.

Călin Gheorghe, 17 ani, pasionat de istorie, ski și design vestimentar, este interesat să studieze telecomunicații.

Răzvan Costache, 17 ani, pasionat de economie, speologie și alpinism, este interesat să-și continue studiile în domeniul agriculturii.

Ștefan Garbur, 17 ani, pasionat de fizică, astronomie și psihologie, are ca domenii de interes aeronautica și astronautica.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*