Institutul Național de Cercetare în Sport

incs_banner_logo

Este o instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, înfiinţat în anul 2001, în baza Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a HG nr. 628/2001, pe structura Centrului de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) fondat în 1967.
Obiectivul principal al acestei instituții îl reprezintă susţinerea activităţii de performanţă a sportului românesc cu mijloacele specifice cercetării ştiinţifice.

Alte direcții de activitate desfășurate în cadrul institutului presupun elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare cât și derularea diferitelor proiecte în parteneriat la nivel național și internațional în domeniul sportului sau a performanței umane.

Punctele forte ale contribuției INCS în dezvoltarea performanței sportive românești sunt legate de diagnoza și dezvoltarea originală a unor posibilități de intervenție în ameliorarea calităților psiho-neuro-motorii și în diagnoza raspunsului individual, în plan biochimic, a sportivilor la efortul din antrenament.

Astfel, principalele activități de cercetare desfășurate la nivelul institutului vizează următoarele domenii de interes:
– sisteme integrate de simulare de condiţii şi biomonitorizare;
– reactivitate biologică, biochimică, biomotrică, fiziologică şi psihologică a sportivilor la solicitările de antrenament şi în competiţii;
– monitorizarea mişcării tridimensionale în antrenament sportiv şi recuperare;
– proceduri şi mijloace de recuperare neuro-motorie;
– metode şi tehnologii inovative pentru antrenamentul aviatorilor, astronauţilor şi sportivilor de performanţă;
– studiul evoluţiei potenţialului biomotric al populaţiei tinere la scara naţională în ceea ce priveşte activitatea de educaţie fizică şi sport.
dan· aparate şi dispozitive specializate pentru realizarea de măsurători în domeniul mişcărilor corporale;
– mecanică pentru traductoare de forţă, viteză şi deplasare;
– platforma de forţă şi echilibru;
– simulatoare de condiţii;
– dispozitive şi echipamente asistate de computer destinate antrenamentului controlului neuromuscular şi recuperării post-traumatice;
– programe de achiziţie şi prelucrări complexe de date;
– soluţii de înregistrare şi prelucrare video ale antrenamentelor şi concursurilor finalizate cu analize de mişcare.
CERCETĂTORI ÎN CADRUL PROIECTULUI 5 LICEE 5 INSTIUTE)
Andrei Dragomir – absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Brasov din cadrul Universităţii Transilvania în anul 2007, specializat în ramura de sport: Nataţie. În perioada 2009-2010 a urmat cursuri de specializare în antrenorat, desfaşurate în Marea Britanie, iar din 2012 este doctorand în cadrul Universităţii din Piteşti si angajat ca Cercetator Ştiinţific în cadrul Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport, în departamentul Metodologia Sportului de Performanta avand ca direcţii, activitatea de cercetare – dezvoltare şi asistenţa ştiinţifică privind metodologia antrenamentului sportiv, acordată loturilor naţionale şi olimpice. In perioada 2012-prezent, în baza colaborării dintre INCS şi Federaţia Română de Judo, este metodolog în cadrul echipei de asistenţă ştiinţifică a Lotului Olimpic de Judo Feminin, responsabil de elaborarea metodologiei de utilizare a diferitelor echipamente în vederea evaluarii şi antrenării calitaţilor neuromotorii specifice judoului.
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, dl. Andrei Dragomir este unul din cercetătorii implicaţi în analiza masurătorilor cinematice, utilizând senzori de navigaţie inerţială, coordonator al unui proiect de cercetare privind obiectivizarea unor mişcări predefinite ale braţelor în apă şi obţinerea efectului de portanţă, ca sursă de propulsie în înot, precum şi în alte proiecte ce vizează dezvoltarea zonei de cunoştere.
Cristina Ciurea – Absolventă a Facultății de Sociologie- Psihologie din cadrul Universității Spiru Haret, a masterului “Management organizațional al resurselor umane”, iar în prezent este doctorandă a Universității din Pitești, la Facultatea de Educație Fizică și Sport. De asemenea, a absolvit și cursurile de Manager de proiect și cursul de formator “Ability Development”. Din anul 2007, activeayă în cadrul Institutului Național de Cercetare pentru Sport în cadrul departamentului de biomotrie unde își desfașoară activitatea de cercetare și asistență științifică. Activitățile pe care le desfășoară în cadrul institutului presupun atât testarea capacității de control neuro-muscular și a echilibrului, obiectivizarea parametrilor biomotrici, determinarea preponderenței calităților de forță și viteză în desfășurarea activității motrice specific, cât și elaborarea de tehnici și metode de antrenament pentru loturile naționale și olimpice. O altă activitate este aceea de elaborări de lucrări și articole științifice de specialitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*